Bộ dây đui đế và bóng đèn mây tre, đèn gỗ

75.000  60.000