Đầu tê giác một sừng bằng gỗ trang trí phòng khách, phòng làm việc