Đèn gỗ: Mẫu đèn gỗ thả trần trang trí phòng khách nghệ thuật DG042

400.000  224.000 

  • Mẫu đèn gỗ thả trần trang trí phòng khách nghệ thuật DG042
  • Đèn chưa gồm bộ dây đui đế và bóng