Đèn Mây Tre: Đèn mây đan trên khung sắt như cái chum trang trí phòng khách

340.000