Đèn Mây Tre: Đèn nơm cá chân nhọn bằng tre trang trí studio

140.000  75.000