Đèn Mây Tre: Đèn tăm tre nghệ thuật có lồng nhựa trang trí nhà hàng

400.000  255.000