Đèn mây tre hình nơm cá trang trí quán ăn đồng quê phi 25 (Giá chưa gồm hệ thống điện)

170.000 130.000