Đèn Mây Tre: Mẫu đèn cầu lồng vải bằng tre thả trần cỡ nhỏ

99.000