Đèn Mây Tre: Mẫu đèn chuông mây không có cổ đan kín phi 29cm

169.000