Đèn Mây Tre: Mẫu đèn để bàn mây đan như lông nhím giá rẻ

510.000  285.000