Đèn Mây Tre: Mẫu đèn mây đan hình tổ chim dòng dọc trang trí phòng ngủ

495.000