Đèn Mây Tre: Mẫu đèn mây đan mắt cáo kiểu lớn khung sắt trang trí nhà hàng cao cấp

3.150.000