Đèn Mây Tre: Mẫu đèn mây tre đan một lớp hình cầu phi 30 cm

300.000  169.000