Đèn Mây Tre: Mẫu đèn mây tre hình cái kèn lớn Phi 30

290.000 

  • Chất liệu: mây tre đan
  • Kích thước: Phi 50cm, H=70cm
  • Mẫu đèn mây tre hình cái kèn lớn này chưa gồm bộ dây đui đế ốp và bóng đèn.