Đèn Mây Tre: Mẫu đèn mây tre hình chiếc nón

400.000 195.000