Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre đan bầu có lồng vải trang trí resort

250.000