Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre đan lồng nhau trang trí bàn ăn nhà hàng

345.000