Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre để bàn có lồng vải và tay cầm

400.000  195.000