Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre hình đĩa bay kiểu mới có lồng

500.000  285.000