Đèn Mây Tre: Mẫu đèn thả hai lớp mây tre phi 20 cm trang trí

300.000  145.000