Đèn Mây Tre: Mẫu đèn thả tăm tre chóp cụt giá rẻ trang trí quán ăn

150.000  78.000