Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tre đan lồng vải đơn giản trang trí bàn ăn

400.000  185.000