Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tre đan thả trần hình cầu lồng vải cỡ lớn

165.000