Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tre đan trang trí hiên, hành lang chùa

349.000