Đèn Mây Tre: Mẫu đèn vách nan tre đan mắt cáo trang trí nhà hàng

500.000  245.000