Đèn Mây Tre: Mẫu đèn vách tre lồng 2 lớp phi 15 cm

400.000  195.000