Đèn Mây Tre: Mẫu vách đèn tăm tre đan đồng hồ cát cực đẹp

500.000  245.000