Đèn Vải: Mẫu đèn vải 2 hình trụ dẹp lồng nhau trang trí bàn ăn

715.000