Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tre đan chụp hình lồng gà trang trí nhiều kích thước

189.000