Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tre đan chụp hình lồng gà trang trí nhiều kích thước

350.000  189.000