Đèn Mây Tre: Mẫu đèn vách mây tre nơm cá phi 25 cm

400.000  195.000