Chuông gió: Mẫu chuông gió bằng tre hình con thuyền trang trí homestay

180.000  89.000