Chuông gió: Mẫu chuông gió bằng tre hình con thuyền trang trí homestay

89.000