Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre lồng vải kiểu UFO cỡ nhỏ

169.000