Mẫu đèn vải kết hợp mây đan mắt cáo thả trần nhỏ xinh trang trí thông tầng

550.000