Chân đèn sàn bằng gỗ thật kiểu đế tròn thân trụ dùng cho chụp mây tre (tặng kèm lồng chụp)

1.950.000