Chân đèn sàn bằng gỗ thật sử dụng chụp mây tre kiểu 3 chân xếp (tặng kèm lồng chụp)

1.950.000