Đèn Mây Tre: Đèn thả mây tre hình chuông trang trí phi 50 cm

305.000 

  • Đèn mây tre hình chuông phi 50
  • Đèn thả mây tre hình chuông trang trí phi 50 cm này chưa gồm bộ dây đui đế ốp và bóng đèn.