Đèn Mây Tre: Mẫu đèn cá Koi bướm bằng mây đang trang trí nhà hàng

2.450.000