Đèn Mây Tre: Mẫu đèn cầu mây đan rối như lông nhím

390.000