Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre đan có lồng vải hình thoi cỡ lớn

185.000