Đèn Mây Tre: Mẫu đèn lồng tre đan 2 màu 2 vành phi 40 cao 27 cm

190.000 

  • Mẫu đèn lồng tre đan 1 lớp nan hoa
  • Kích thước: Phi 40 cm cao 27 cm
  • Mẫu đèn lồng tre đan 2 màu 2 vành phi 40 cao 27 cm này chưa gồm bộ dây đui đế ốp và bóng đèn