Đèn thả gỗ lá nhọn hình quả thông trang trí size nhỏ

560.000 

Đèn Gỗ quả thông lá nhọn, chưa gồm bộ dây đui đế và bóng khách nhé.