Đèn Vải: Mẫu đèn vải xếp nhiều tầng thả trần trang trí nhà hàng

1.350.000