Đèn Vải: Mẫu đèn vải hộp dài có khung sắt bên ngoài trang trí khách sạn

1.190.000