Đèn Vải: Mẫu đèn vải lớn thả trần như đám mây trang trí sảnh, không gian lớn

950.000