Đèn Gỗ: Mẫu đèn thả gỗ quấn dây thừng kiểu nửa cầu

2.500.000  495.000