Đèn Mây Tre: Mẫu đèn nan tre đan hai lá sen bắt đối xứng

295.000