Đèn Vải: Mẫu đèn vải thả trần trang trí bàn ăn dài cho nhà hàng

1.250.000