Đèn Gỗ: Chụp đèn gỗ nửa cầu sơn màu chi tiết chân đèn

345.000