Đèn Gỗ: Mẫu đèn gỗ để bàn phòng ngủ mặt trăng sau luỹ tre

545.000