Đèn Mây Tre: Đèn mây đan trên khung sắt như hình cái nơm

245.000